הדגש תכונות

מעקב אחר אזעקת Tripwire

SG-ZCM2057ND-O(2) WaveReduce

גילוי האש

SG-ZCM2057ND-O(2) OIS

EIS + HeatHazeReduce

OIS